Type and press Enter.

Custom Blocks

Find below a demonstration of the custom Blocks included in the theme.

AMAYA GALLERY BLOCK
masonry style gallery

AMAYA SUBTITLE BLOCK

Coffee Should Never Be a Compromise

AMAYA DIVIDER BLOCK
horizontal or vertical

AMAYA BLOG BLOCK
display your latest posts

Hành trình khám phá thế giới của cà phê

Cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ một thức uống đơn giản, cà phê đã trở thành một nghệ thuật, một triết lý và một cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Trên con đường khám phá cà phê, chúng ta sẽ được trải nghiệm những hương vị độc đáo, hiểu thêm về quá trình sản xuất và những lễ hội cà phê tuyệt vời. Bài viết này sẽ đưa bạn vào một hành trình thú vị đến với thế giới của cà phê.
Read More Hành trình khám phá thế giới của cà phê

AMAYA MENU BLOCK
find more examples on the Menu Examples page

AMAYA CONTENT BOXES BLOCK
Display a grid of boxes in all kinds of shapes and sizes and link them to
pages, blog posts, shop items or any external URLs such as social accounts.
Find more examples on the Home 5 and the Content Boxes Examples page

AMAYA HERO IMAGE OR VIDEO BLOCK

Example 1: Background Image / Dark Overlay 50% Width / White + Theme Color

vertical text
subtitle

It all began with a modest concept: Create amazing coffee

Our mission is to provide sustainably sourced, hand-picked quality coffee. Great coffee is our passion and we want to share it with you.

Example 2: Background Image / Dark Overlay 50% Width / White Color

staff favorite
featured coffee

Colombia Dark Roast

An organic certified blend of coffees with a delecate cream and a floral aroma. Essence of cherry and macadamia for a rich, creamy espresso

Example 3: Background Image / Right Aligned Text

time to chill
more than just cold coffee

Nitro Cold Brew Coffee

Refresh your mind with organic, sustainably-sourced cold brew coffee, delivered straight to your door.

Example 4: Background Image / Dark Overlay 100% Width / White Text Color

subtitle

I don’t drink coffe to wake up.
I wake up to drink coffee

Example 5: Background Video / Dark Overlay 50% Width / White Text Color

vertical text
subtitle

Explore Wholesale

We help build coffee programs to grow.

amaya LOGOS BLOCK
supports wide and full width / add or remove border